Våra tjänster

Improdit Kvalitetsutveckling är för närvarande heltidsengagerat som leverantör av revisionstjänster till DNVGL Business Assurance AB.

Inom detta uppdrag utförs 3:e-partsrevisioner av ledningssystem certifierade mot kvalitetsledningsstandarden ISO9001:2008/2015 och miljöledningsstandarden ISO14001:2004/2015.